KHU LIỀN KỀ THẤP TẦNG


Khu nhà liền kề thấp tầng bao gồm 51 lô nhà xây cao 04 tầng, tổng chiều cao từ mặt đất đến cốt sàn mái tầng 4 là 13.8m, có diện tích từ 70.5m2 đến 137.8m.


Xem chi tiết